Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για την προμήθεια:
- Δύο (2) κιτ πιπετών ρυθμιζόμενου όγκου 10-100-1000μl και 20-200-1000μl
- Δύο (2) πιπετών ρυθμιζόμενου όγκου με κλείδωμα

Calls for Tender

30.04.2013 - 15.05.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για την προμήθεια:
- Δύο (2) κιτ πιπετών ρυθμιζόμενου όγκου 10-100-1000μl και 20-200-1000μl
- Δύο (2) πιπετών ρυθμιζόμενου όγκου με κλείδωμα