Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για το Υποέργο 6: «Κτιριακές διαμορφώσεις εσωτερικών εργαστηριακών χώρων» της πράξης «ΙΤΕ / Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης»

Calls for Tender

07.06.2013 - 26.06.2013

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για το Υποέργο 6: «Κτιριακές διαμορφώσεις εσωτερικών εργαστηριακών χώρων» της πράξης «ΙΤΕ / Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης»

Related File

PROKHRYKSH ALL.pdf