Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Μικροσκοπίας για Εφαρμογές \"RATIO IMAGING\" με Ανάστροφο Μικροσκόπιο / ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

Calls for Tender

07.06.2013 - 08.07.2013

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Μικροσκοπίας για Εφαρμογές \"RATIO IMAGING\" με Ανάστροφο Μικροσκόπιο / ΙΜΒΒ-ΙΤΕ