ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ διενέργειας διαγωνισμού για απ' ευθείας ανάθεση για την προμήθεια Συστήματος Απαέρωσης με κενό πέντε διαλυτών του οίκου Shimadzu, τύπου DGU-A5R, για το ήδη υπάρχον μηχάνημα: Shimadzu High Performance Liquid Chromatograph, LC-10ADVP

Calls for Tender

13.06.2013 - 17.06.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ διενέργειας διαγωνισμού για απ' ευθείας ανάθεση για την προμήθεια Συστήματος Απαέρωσης με κενό πέντε διαλυτών του οίκου Shimadzu, τύπου DGU-A5R, για το ήδη υπάρχον μηχάνημα: Shimadzu High Performance Liquid Chromatograph, LC-10ADVP