Ανακοίνωση απ ευθείας ανάθεσης για προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το Εργαστήριο Αυτοανοσίας και Φλεγμονής στα πλαίσια του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 09ΣΥΝ-12-1074

Calls for Tender

25.06.2013 - 25.06.2013

Ανακοίνωση απ ευθείας ανάθεσης για προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το Εργαστήριο Αυτοανοσίας και Φλεγμονής στα πλαίσια του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 09ΣΥΝ-12-1074