ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΙΙ ΕΚΕΚ

Calls for Tender

28.06.2013 - 04.07.2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΙΙ ΕΚΕΚ