Πρόχειρος διαγωνισμός για το Υποέργο 3 : «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ειδικού τύπου και προσαρμογές»

Calls for Tender

06.11.2013 - 22.11.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός για το Υποέργο 3 : «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ειδικού τύπου και προσαρμογές»