Πρόχειρος διαγωνισμός για το Υποέργο 4 «Ειδικός κλιματισμός με περιορισμό θορύβου για το εργαστήριο ακουστικής»

Calls for Tender

06.11.2013 - 22.11.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός για το Υποέργο 4 «Ειδικός κλιματισμός με περιορισμό θορύβου για το εργαστήριο ακουστικής»