Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα πλαίσια του προγράμματος ΘΑΛΗΣ-MIS380247-MIREG

Calls for Tender

26.11.2013 - 02.12.2013

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα πλαίσια του προγράμματος ΘΑΛΗΣ-MIS380247-MIREG

Related File

20131126.pdf