Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για Προμήθεια Λογισμικού στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ-NONACO:
1. Λογισμικό εξυπηρετητή ταυτοποίησης πρωτεϊνών για πειράματα πρωτεομικής ανάλυσης και πειράματα ανταλλαγής δευτερίου-υδρογόνου (HDX)
2. Λογι

Calls for Tender

22.01.2014 - 24.02.2014

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για Προμήθεια Λογισμικού στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ-NONACO:
1. Λογισμικό εξυπηρετητή ταυτοποίησης πρωτεϊνών για πειράματα πρωτεομικής ανάλυσης και πειράματα ανταλλαγής δευτερίου-υδρογόνου (HDX)
2. Λογι