Ανακοίνωση ανάθεσης προμήθειας hardware στα πλαίσια του προγράμματος REGPOT-INNOVCRETE του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

Calls for Tender

24.01.2014 - 24.01.2014

Ανακοίνωση ανάθεσης προμήθειας hardware στα πλαίσια του προγράμματος REGPOT-INNOVCRETE του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ