Διακήρυξη διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ-4499 «Αλληλεπίδραση RNA σίγησης και ιοειδών – Viroid miR» του ΙΜΒΒ, για την προμήθεια - Βιοκλιματικού Θαλάμου Ανάπτυξης Φυτών

Calls for Tender

28.03.2014 - 14.04.2014

Διακήρυξη διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ-4499 «Αλληλεπίδραση RNA σίγησης και ιοειδών – Viroid miR» του ΙΜΒΒ, για την προμήθεια - Βιοκλιματικού Θαλάμου Ανάπτυξης Φυτών