Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών στις Κουζίνες ΙΜΒΒ στα πλαίσια των προγραμμάτων του Ινστιτούτου

Calls for Tender

02.04.2014 - 14.04.2014

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών στις Κουζίνες ΙΜΒΒ στα πλαίσια των προγραμμάτων του Ινστιτούτου

Related File

20140402.pdf