Ανακοίνωση για απ' ευθείας ανάθεση για την προμήθεια CLC Genomic Workbench για την ανάλυση γονιδιωματικών μελετών

Calls for Tender

17.04.2014 - 24.04.2014

Ανακοίνωση για απ' ευθείας ανάθεση για την προμήθεια CLC Genomic Workbench για την ανάλυση γονιδιωματικών μελετών

Related File

20140417.pdf