Ανακοίνωση για απ" ευθείας ανάθεση για την προμήθεια ενός συστήματος δορυφορικού εντοπισμού (GPS)

Calls for Tender

29.04.2014 - 02.05.2014

Ανακοίνωση για απ" ευθείας ανάθεση για την προμήθεια ενός συστήματος δορυφορικού εντοπισμού (GPS)