Ανακοίνωση για απ' ευθείας ανάθεση για την προμήθεια μιας συσκευής μέτρησης του προφίλ ταχύτητας διάδοσης του ήχου σε βαθιά θάλασσα που θα επιτρέπει είτε απευθείας μέτρηση της ταχύτητας είτε έμμεση εκτίμησή της (μέθοδος βαθυθερμογράφου)

Calls for Tender

29.04.2014 - 07.05.2014

Ανακοίνωση για απ' ευθείας ανάθεση για την προμήθεια μιας συσκευής μέτρησης του προφίλ ταχύτητας διάδοσης του ήχου σε βαθιά θάλασσα που θα επιτρέπει είτε απευθείας μέτρηση της ταχύτητας είτε έμμεση εκτίμησή της (μέθοδος βαθυθερμογράφου)