Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση ενός ανυψωτήρα‐βαρούλκου βαθιάς θάλασσας για την πόντιση οργάνων

Calls for Tender

29.04.2014 - 03.05.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση ενός ανυψωτήρα‐βαρούλκου βαθιάς θάλασσας για την πόντιση οργάνων