Προμήθεια και εγκατάσταση ακουστικού βιοαισθητήρα τύπου QCM με δυνατότητα παράλληλης μέτρησης της ενέργειας και συχνότητας του κύματος σε πραγματικό χρόνο, λειτουργίας σε υγρό περιβάλλον παρουσία βιολογικών μορίων ή κυττάρων και δυνητικά, ικανότητα συν

Calls for Tender

05.05.2014 - 20.06.2014

Προμήθεια και εγκατάσταση ακουστικού βιοαισθητήρα τύπου QCM με δυνατότητα παράλληλης μέτρησης της ενέργειας και συχνότητας του κύματος σε πραγματικό χρόνο, λειτουργίας σε υγρό περιβάλλον παρουσία βιολογικών μορίων ή κυττάρων και δυνητικά, ικανότητα συν