Ανακοίνωση με απ’ ευθείας ανάθεση, στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ‐4499 «Αλληλεπίδραση RNA σίγησης και ιοειδών – Viroid miR» του ΙΜΒΒ, για την προμήθεια Συστήματος Απεικόνισης – Φωτογραφική Μηχανή με Φακό και Μακρο‐φακό

Calls for Tender

09.05.2014 - 14.05.2014

Ανακοίνωση με απ’ ευθείας ανάθεση, στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ‐4499 «Αλληλεπίδραση RNA σίγησης και ιοειδών – Viroid miR» του ΙΜΒΒ, για την προμήθεια Συστήματος Απεικόνισης – Φωτογραφική Μηχανή με Φακό και Μακρο‐φακό