Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σε Πρόχειρο Διαγωνισμό Έργο: Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Κλιματισμού Στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Calls for Tender

09.05.2014 - 20.05.2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σε Πρόχειρο Διαγωνισμό Έργο: Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Κλιματισμού Στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών