Ανακοίνωση για προμήθεια με απ"ευθείας ανάθεση της ανάπτυξης και της Υπηρεσίας Φιλοξενίας (Web hosting) του ιστοτόπου του Έργου «ClimaTourism. The influence of climatic change on the coastal environment in relation with tourist planning» για τις ανάγκες

Calls for Tender

16.05.2014 - 23.05.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ"ευθείας ανάθεση της ανάπτυξης και της Υπηρεσίας Φιλοξενίας (Web hosting) του ιστοτόπου του Έργου «ClimaTourism. The influence of climatic change on the coastal environment in relation with tourist planning» για τις ανάγκες