Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση 2 συσκευών για την ανάλυση των νευροαπεικονιστικών δεδομένων fMRI και την αποθήκευσή τους με οθόνη 15.5” 3K IPS EDP 1.2 2880X1620 (16X9) LED BACKLIT ANTI‐GLARE, επεξεργαστή : I7‐4900MQ, μνήμη τυχαίας προσπέλα

Calls for Tender

02.06.2014 - 06.06.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση 2 συσκευών για την ανάλυση των νευροαπεικονιστικών δεδομένων fMRI και την αποθήκευσή τους με οθόνη 15.5” 3K IPS EDP 1.2 2880X1620 (16X9) LED BACKLIT ANTI‐GLARE, επεξεργαστή : I7‐4900MQ, μνήμη τυχαίας προσπέλα