ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πειραμάτων και ανάλυσης δεδομένων λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας (fMRI)

Calls for Tender

03.06.2014 - 17.06.2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πειραμάτων και ανάλυσης δεδομένων λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας (fMRI)