Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλώσιμων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ - Ο ρόλος και οι μηχανισμοί της ασύμμετρης κυτταρικής διαίρεσης κατά τη διαφοροποίηση των βλαστικών κυττάρων», με κω

Calls for Tender

10.06.2014 - 25.06.2014

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλώσιμων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ - Ο ρόλος και οι μηχανισμοί της ασύμμετρης κυτταρικής διαίρεσης κατά τη διαφοροποίηση των βλαστικών κυττάρων», με κω

Related File

20140610.pdf