Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) υγρό πλαστικοποίησης, 2) κόλλα τεφλόν, 3) κόλλες εποξικές, 4) ταινίες διπλής όψης , στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Calls for Tender

12.06.2014 - 16.06.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) υγρό πλαστικοποίησης, 2) κόλλα τεφλόν, 3) κόλλες εποξικές, 4) ταινίες διπλής όψης , στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013.