Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) Δύο προσωπικών υπολογιστών, 2) Δύο οθονών, στο πλαίσιο του έργου RealEstate2.0 του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Calls for Tender

12.06.2014 - 16.06.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) Δύο προσωπικών υπολογιστών, 2) Δύο οθονών, στο πλαίσιο του έργου RealEstate2.0 του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013.