Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφορά ‐ Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων μέσω δικτύου (NAS) ‐ Δύο σκληρούς δίσκους αποθήκευσης δεδομένων, συμβατούς με το παραπάνω σύστημα, χωρητικότητας 4ΤΒ ‐ Δύο οθόνες υπολογιστή LED 20” ‐ Δύο φορητούς ε

Calls for Tender

14.07.2014 - 19.07.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφορά ‐ Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων μέσω δικτύου (NAS) ‐ Δύο σκληρούς δίσκους αποθήκευσης δεδομένων, συμβατούς με το παραπάνω σύστημα, χωρητικότητας 4ΤΒ ‐ Δύο οθόνες υπολογιστή LED 20” ‐ Δύο φορητούς ε