Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) 9 μέτρα Καλωδιοταινία, 2) Τρεις σερβοκινητήρες αδιάβροχους, 3) Τρεις μικροελεγκτές, στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013

Calls for Tender

18.07.2014 - 24.07.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) 9 μέτρα Καλωδιοταινία, 2) Τρεις σερβοκινητήρες αδιάβροχους, 3) Τρεις μικροελεγκτές, στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013