Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση αναλωσίμων εκτυπωτών α) Toner Lexmark T652, β) Toner HP Laserjet 4100, συνολικού προϋπολογισμού 380 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τηνκάλυψη των αναγκών του έργου «ΠΕΦΥΚΑ: Περιβάλλον και Φυσικές Κατασ

Calls for Tender

22.07.2014 - 28.07.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση αναλωσίμων εκτυπωτών α) Toner Lexmark T652, β) Toner HP Laserjet 4100, συνολικού προϋπολογισμού 380 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τηνκάλυψη των αναγκών του έργου «ΠΕΦΥΚΑ: Περιβάλλον και Φυσικές Κατασ