Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση υλικών αναβάθμισης τριών υπολογιστών. A) Μητρική κάρτα (τρία (3) τεμάχια). Β) Επεξεργαστής Intel Core i7 (τρία (3) τεμάχια) και Γ) Κύρια Μνήμη RAM 4 GB DDR3 SDRAM ταχύτητας 1600MHz (εξ (6) τεμάχια.) συνολικού

Calls for Tender

22.07.2014 - 28.07.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση υλικών αναβάθμισης τριών υπολογιστών. A) Μητρική κάρτα (τρία (3) τεμάχια). Β) Επεξεργαστής Intel Core i7 (τρία (3) τεμάχια) και Γ) Κύρια Μνήμη RAM 4 GB DDR3 SDRAM ταχύτητας 1600MHz (εξ (6) τεμάχια.) συνολικού