Ανακοίνωση για απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία πρόσβασης και αντιπυρικής ζώνης στο κτήριο του ζωοτροφείου του ΙΜΒΒ, στα πλαίσια του προγράμματος «INFRAFRONTIER ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρ

Calls for Tender

23.07.2014 - 29.07.2014

Ανακοίνωση για απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία πρόσβασης και αντιπυρικής ζώνης στο κτήριο του ζωοτροφείου του ΙΜΒΒ, στα πλαίσια του προγράμματος «INFRAFRONTIER ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρ

Related File

20140723_IMBB.pdf