Ανακοίνωση για απευθείας ανάθεση για προετοιμασία εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κτηρίου Πειραματόζωων για την εγκατάσταση εργαστηρίου, στα πλαίσια του προγράμματος «INFRAFRONTIER ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπ

Calls for Tender

23.07.2014 - 29.07.2014

Ανακοίνωση για απευθείας ανάθεση για προετοιμασία εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κτηρίου Πειραματόζωων για την εγκατάσταση εργαστηρίου, στα πλαίσια του προγράμματος «INFRAFRONTIER ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπ

Related File

20140723_IMBB2.pdf