Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση Ηλεκτρονικού υπολογιστή για network packet inspection σε high speed networks

Calls for Tender

23.07.2014 - 30.07.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση Ηλεκτρονικού υπολογιστή για network packet inspection σε high speed networks