Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφορά Φαρμακευτικά αναλώσιμα: (100 τεμαχια φυσιολογικού ορού 500ml και 20 φυαλίδια Φλουορουρακίλης ενέσιμα των 250mg/5ml)

Calls for Tender

30.07.2014 - 01.08.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφορά Φαρμακευτικά αναλώσιμα: (100 τεμαχια φυσιολογικού ορού 500ml και 20 φυαλίδια Φλουορουρακίλης ενέσιμα των 250mg/5ml)