Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφορά Διακομιστή αποθήκευσης (rack mounted storage server) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Single CPU συχνότητας >= 2.8GHz, 6‐core ή 8‐core με 6ΜΒ L2‐cache, τουλάχιστον 16 GB (2 x 8 GB ή 4 x 4 GB) dual ran

Calls for Tender

31.07.2014 - 05.08.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφορά Διακομιστή αποθήκευσης (rack mounted storage server) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Single CPU συχνότητας >= 2.8GHz, 6‐core ή 8‐core με 6ΜΒ L2‐cache, τουλάχιστον 16 GB (2 x 8 GB ή 4 x 4 GB) dual ran