Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφοράΛογισμικό υλικό για την τρισδιάστατη ανακατασκευή εγκεφαλικών δομών από δισδιάστατες τομές εγκεφάλου πρωτευόντων οι οποίες παράγονται από αυτοραδιογραφική επεξεργασία ραδιενεργά ιχνηθετημένων (με 14C

Calls for Tender

08.08.2014 - 13.08.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφοράΛογισμικό υλικό για την τρισδιάστατη ανακατασκευή εγκεφαλικών δομών από δισδιάστατες τομές εγκεφάλου πρωτευόντων οι οποίες παράγονται από αυτοραδιογραφική επεξεργασία ραδιενεργά ιχνηθετημένων (με 14C