Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφορά Διακομιστή αποθήκευσης (rack mounted storage server)

Calls for Tender

12.08.2014 - 20.08.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφορά Διακομιστή αποθήκευσης (rack mounted storage server)