Ανακοίνωση για την προμήθεια με απευθείας ανάθεση αναλωσίμων για τη φροντίδα πειραματόζωων: [120 κιλά στρωμνής φυτικής προέλευσης (wood particles), 160 κιλά στρωμνής φυτικής προέλευσης (corncob)].

Calls for Tender

22.08.2014 - 29.08.2014

Ανακοίνωση για την προμήθεια με απευθείας ανάθεση αναλωσίμων για τη φροντίδα πειραματόζωων: [120 κιλά στρωμνής φυτικής προέλευσης (wood particles), 160 κιλά στρωμνής φυτικής προέλευσης (corncob)].