Ανακοίνωση για την προμήθεια με απευθείας ανάθεση αναλωσίμων για τη φροντίδα πειραματόζωων: [390 κιλά αποστειρωμένης τροφής (για συντήρηση].

Calls for Tender

22.08.2014 - 29.08.2014

Ανακοίνωση για την προμήθεια με απευθείας ανάθεση αναλωσίμων για τη φροντίδα πειραματόζωων: [390 κιλά αποστειρωμένης τροφής (για συντήρηση].