Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1)Σιλικόνη δύο συστατικών, στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Calls for Tender

27.08.2014 - 05.09.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1)Σιλικόνη δύο συστατικών, στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013.