Ανακοίνωση "Σχεδιασμού και δημιουργίας δυναμικού web portal" για το έργο GANDALF (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ) με απ'ευθείας ανάθεση. Το έργο αφορά σε ανάγκες του Εργαστηρίου Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ) και χρηματοδοτε

Calls for Tender

29.08.2014 - 05.09.2014

Ανακοίνωση "Σχεδιασμού και δημιουργίας δυναμικού web portal" για το έργο GANDALF (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ) με απ'ευθείας ανάθεση. Το έργο αφορά σε ανάγκες του Εργαστηρίου Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ) και χρηματοδοτε