ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος μέτρησης ενέργειας στο ΙΤΕ

Calls for Tender

29.08.2014 - 09.09.2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος μέτρησης ενέργειας στο ΙΤΕ