Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση ενός φορητού υπολογιστή υψηλών επιδόσεων και στιβαρής κατασκευής για την υποστήριξη μετρήσεων στη θάλασσα.

Calls for Tender

02.09.2014 - 09.09.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση ενός φορητού υπολογιστή υψηλών επιδόσεων και στιβαρής κατασκευής για την υποστήριξη μετρήσεων στη θάλασσα.