Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφορά Μνήμη για την αποθήκευση νευροαπεικονιστικών δεδομένων με χαρακτηριστικά: 2 ΤΒ Military Drop Standard USB 3.0 και 64 GΒ USB 2.0 και 3.0 μικρού αποτυπώματος

Calls for Tender

07.08.2014 - 13.08.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση που αφορά Μνήμη για την αποθήκευση νευροαπεικονιστικών δεδομένων με χαρακτηριστικά: 2 ΤΒ Military Drop Standard USB 3.0 και 64 GΒ USB 2.0 και 3.0 μικρού αποτυπώματος