Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση που αφορά εργαστηριακά αναλώσιμα: (δυο κουτιά πιπέτες Pasteur 1000/pkg)

Calls for Tender

15.09.2014 - 22.09.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση που αφορά εργαστηριακά αναλώσιμα: (δυο κουτιά πιπέτες Pasteur 1000/pkg)