Δικτυακός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων (60G) για εξειδικευμένα network packet inspection πειράματα.

Calls for Tender

17.09.2014 - 24.09.2014

Δικτυακός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων (60G) για εξειδικευμένα network packet inspection πειράματα.