Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση δύο ανυψωτήρων για την πόντιση υδροφώνων και σχετικών καλωδίων.

Calls for Tender

22.09.2014 - 25.09.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση δύο ανυψωτήρων για την πόντιση υδροφώνων και σχετικών καλωδίων.