Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση ενός παντοκατευθυντικού υδροφώνου βαθιάς θάλασσας με καλώδιο 200 m

Calls for Tender

22.09.2014 - 25.09.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση ενός παντοκατευθυντικού υδροφώνου βαθιάς θάλασσας με καλώδιο 200 m