Ανακοίνωση απ' ευθείας ανάθεσης για προμήθεια μικροσυσκευών εργαστηρίου (αποστειρωτής ξηρής θερμότητας με μικροσφαιρίδια, μικροφωτόμετρο), στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ-ΙΙ-4496

Calls for Tender

22.09.2014 - 29.09.2014

Ανακοίνωση απ' ευθείας ανάθεσης για προμήθεια μικροσυσκευών εργαστηρίου (αποστειρωτής ξηρής θερμότητας με μικροσφαιρίδια, μικροφωτόμετρο), στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ-ΙΙ-4496

Related File

20140922_IMBB.pdf