Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση για 1 συσκευή PCR στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑΙΙ-4436-UBICODE

Calls for Tender

24.09.2014 - 30.09.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση για 1 συσκευή PCR στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑΙΙ-4436-UBICODE